2022

Wat is nieuw op de Dopinglijst 2023?

12 december 2022

Shutterstock 298303490

Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe dopinglijst in werking. Dit jaar gaat het enkel om relatief kleine wijzigingen ten opzichte van de dopinglijst 2022.

Hieronder benoemen we de belangrijkste veranderingen:

  • Solriamfetol is toegevoegd als verboden stof onder categorie S6. Stimulantia.
  • Alle antilichamen van de voorlopers van myostatine zijn verboden onder categorie S4. Hormoon- en metabole modulatoren. Apitegromab is toegevoegd als voorbeeld hiervan.
  • Minigolf (World Mini-Golf Federation, WMF) is toegevoegd als sport waarbinnen bètablokkers (Categorie P1) verboden zijn binnen wedstrijdverband.
  • Bètablokkers zijn niet meer alleen binnen wedstrijdverband, maar nu ook buiten wedstrijdverband verboden binnen de onderwatersport (World Under Water Federation, CMAS) in alle subdisciplines van freediving, spearfishing en target shooting.

We willen alvast iedereen op de hoogte brengen dat vanaf 1 januari 2024 ook TRAMADOL op de nieuwe lijst zal vermeld staan als verboden product. Het is dus aan iedereen aangeraden om Tramadol nu reeds te bannen uit de medische begeleiding van alle sporters om in 2024 niet voor ‘positieve’ verrassingen te komen te staan.

De volledige lijst zal vanaf 1 januari 2023 gepubliceerd worden op onze website, maar is nu al consulteerbaar op de Wada-site.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar info@dopingvrij.vlaanderen.

Naar het nieuwsoverzicht