Wat mag wel?
Shutterstock 1691101753

Moet je opletten met voedingssupplementen?

De basis van elke sportbeoefening is een gezonde en evenwichtige voeding, zowel voor occasionele sporters als voor topsporters. Dat weten we allemaal. Wie intensief en op een hoog niveau aan sport doet, heeft soms extra voedingsbehoeften.

Kwart van voedingssupplementen bevat verboden stoffen

De voedings- en de farmaceutische industrie zetten zwaar in op die extra voedingsnoden bij sporters, met als gevolg dat het aanbod tegenwoordig enorm is. Het is daarom niet altijd eenvoudig om door de bomen het bos te zien en de bonafide van de twijfelachtige spelers en producten te onderscheiden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongeveer 25 % van de voedingssupplementen op de markt stoffen bevat die op de verboden lijst van het WADA staan. Als je onbewust dopinggebuik wil vermijden, dan kan je er dus maar beter mee opletten.

Niet vergeten: voor het WADA is elke sporter persoonlijk verantwoordelijk voor de stoffen in zijn/haar lichaam. Dat valt onder de strikte aansprakelijkheid van de sporter dat een basisprincipe is voor sporters onder de Code.

 

Wat zijn voedingssupplementen?

Om te bepalen waarover we precies spreken, kijken we naar de Europese Richtlijn 2002/46/EG. Die definieert voedingssupplementen als eet- of drinkwaren...

  • ... die bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding;
  • ... die een geconcentreerde bron vormen van één of meer microvoedingsstoffen of van andere stoffen met een voedingskundig of fysiologisch effect;
  • ... die verhandeld worden in voor inname bestemde kleine eenheidshoeveelheden, zoals capsules, tablets of poeders.

Omdat microvoedingsstoffen voornamelijk bestaan uit vitamines, mineralen en spoorelementen, valt een multivitaminetablet dus ook onder de groep voedingssupplementen.

Analuisa Gamboa Wstp D3vegk Unsplash Analuisa Gamboa Wstp D3vegk Unsplash

Vijf vuistregels voor het gebruik van supplementen

  1. Voedingssupplementen zijn geen compensatie voor een onevenwichtige voeding. Ze vormen enkel een aanvulling op een normale gezonde (sport)voeding.
  2. Voedingssupplementen dienen enkel voor een korte periode.
  3. Sporters gebruiken voedingssupplementen steeds op eigen verantwoordelijkheid.
  4. Vraag advies aan je sportarts of voedingsdeskundige voor je met voedingssupplementen start. Ze kunnen verboden stoffen bevatten die een gevaar vormen voor je gezondheid.
  5. Raadpleeg de handige supplementenwijzer van onze Nederlandse collega’s.

Wat is het verschil met geneesmiddelen?

Het verschil tussen voedingssupplementen en geneesmiddelen is dat geneesmiddelen onder de geneesmiddelenwet vallen, waardoor de productie aan hoge zuiverheidseisen moet voldoen. De kans op vervuiling van een geneesmiddel met doping is daardoor zo goed als nihil.

Voedingssuplementen vallen onder de Warenwetgeving. Daarin gelden minder strenge eisen voor productie en lopen dus zelfs bonafide producenten het gevaar op vervuiling.

Raadpleeg een specialist

Voedingssupplementen dienen enkel als noodzakelijke aanvulling op een gezonde en gebalanceerde voeding en mogen enkel worden gebruikt als ze je gezondheid niet in gevaar brengen.

Denk je dat je een voedingssupplement nodig hebt, raadpleeg dan eerst een sportvoedingsdeskundige of een sportdokter.  Hij/Zij zal nagaan of je behoefte niet kan worden opgevangen door aanpassingen aan je voedingsgewoonten.

Zo verklein je het risico op onbewust dopinggebruik!

Een aantal fabricanten laten hun voedingssupplementen controleren op mogelijke contaminatie voor ze ze op de markt brengen. Zo is de kans op contaminatie uiterst klein (nooit 100%). Wil je de kans op contaminatie zo klein mogelijk houden, kies dan voor die producten.

Wil je meer weten over bestaande supplementen en wil je eventueel risicogebruik voorkomen? Download dan de handige Supplementenwijzer App van onze Nederlandse tegenhangers Dopingautoriteit Nederland.

Ook op deze websites kan je nagaan welke supplementen volgens de regels van de kunst gecontroleerd werden vooraleer ze op de markt werden gebracht: