Home
Shutterstock 1124867465

NADO-statistieken

Jaarlijks publiceren we bij NADO Vlaanderen de cijfers en statistieken van onze dopingcontroles. Sinds 2007 maken we daarin een onderscheid tussen dopingcontroles in wedstrijdverband (= op een wedstrijddag) en dopingcontroles buiten wedstrijdverband (= na een training of bij de sporter thuis).

Legende bij de gebruikte terminologie

Tests: Onder tests verstaan we het aantal gecontroleerde sporters in een bepaalde sportdiscipline tijdens een bepaalde periode.

Een atypische bevinding: Wanneer we over een atypische bevinding spreken, dan is er een verhoogde testosteron/epitestosteronverhouding vastgesteld. Verder onderzoek is dan nodig om na te gaan of de verhoging te wijten is aan lichaamseigen of lichaamsvreemde factoren. Dit is geen dopingpraktijk!

Afwijkend analyseresultaat: Dit zijn alle analyseresultaten van het erkende dopingcontrolelaboratorium DoCoLab in Zwijnaarde, waarin de aanwezigheid van een verboden stof in de urine of het bloed van een sporter wordt vastgesteld.

Weigering: Onder weigering tellen we alle gevallen waarin een sporter de dopingcontrole weigert of waarin hij/zij niet komt opdagen na oproeping voor een aangekondigde controle.

Fraude/bezit: Dit zijn alle gevallen van (poging tot) bedrog of sporters in wiens bezit verboden stoffen worden aangetroffen.

Verboden methode: Elke methode die als dusdanig wordt beschreven in de lijst van verboden stoffen en methoden (manipulatie van bloed en bloedcomponenten; chemische en fysieke manipulatie; genetische doping).

Dopingpraktijk: Dit is het totaal van alle overtredingen op de antidopingregels (afwijkend, weigering, fraude/bezit, verboden methode) die tijden de controles worden vastgesteld.

Bijkomende uitleg bij de statistieken

In onze statistieken vind je enkel de dopingcontroles die op initiatief van de Vlaamse overheid werden georganiseerd.

De cijfers zeggen niets over de eventuele sancties die dopingovertreders krijgen. Overtredingen kunnen immers nog in behandeling zijn bij de disciplinaire commissie of raad. Bovendien leiden niet alle overtredingen tot een sanctie (bv. wanneer een sporter retro-actief een toestemming wegens therapeutische noodzaak krijgt voor de aangetroffen verboden stof).

Eén sporter kan verschillende verboden stoffen uit verschillende groepen (stimulantia, narcotica, anabolica, …) gebruikt hebben. Daarom is het aantal overtreders niet noodzakelijk gelijk aan het aantal aangetroffen verboden stoffen of de optelsom hiervan.