Home
Shutterstock 1849350259

Het antidopingdecreet

Op 1 januari 2021 werd het nieuwe Antidopingdecreet van kracht. Dat is de Vlaamse verankering van de globale WADA-code 2021-2025. Die wil in samenwerking met de atleten een nieuwe stap zetten naar een goede balans tussen preventie en vervolging. Tot zolang vind je hier de actuele stand van zaken.