Dopingcontrole

Hoe verloopt de oproepingsprocedure bij een dopingcontrole?

De oproepingsprocedure voor een dopingcontrole verloopt volgens een vast stramien. Je bent als sporter zelf ook een stukje verantwoordelijk dat de dopingcontroleur jou kan vinden en kan begeleiden.

Shutterstock 174448655

COVID-19: Jouw veiligheid is onze prioriteit

De afgelopen twee jaar golden er strikte regels mbt het dragen van mondmaskers, ontsmettende gel, afstand en verluchting.

Door de verbeterde Coronacijfers heeft de regering deze maatregelen opgeheven. 

Het spreek vanzelf dat zodra de situatie verandert ook NADO Vlaanderen haar maatregelen opnieuw zal afstemmen op de regeringsbeslissingen.

VIDEO: De dopingcontrole stap voor stap

Systeem van onaangekondigde controles

Om ervoor te zorgen dat het systeem van dopingcontroles eerlijk en doeltreffend is, voeren we bij NADO Vlaanderen alle controles onaangekondigd uit, zowel in wedstrijdverband als erbuiten.

Met 'onaangekondigd' bedoelen we dat je als sporter vanaf het contact met iemand van het dopingcontroleteam permanent onder visueel toezicht staat tot het ogenblik dat de dopingtest is afgelopen. 

Dopingcontrole in wedstrijdverband

Controles in wedstrijdverband vinden onmiddellijk na een wedstrijd plaats. Elke sporter die aan de wedstrijd deelneemt, van eender welke nationaliteit, kan voor een controle worden opgeroepen.

Lees meer

Dopingcontrole buiten wedstrijdverband

Controles buiten wedstrijdverband zijn voornamelijk voorbehouden voor elitesporters. Ze kunnen op elk ogenblik en op eender welke plek plaatsvinden.

Lees meer