Oproeping

Hoe verloopt de oproeping bij dopingcontroles in wedstrijdverband?

Controles in wedstrijdverband vinden meestal onmiddellijk na een wedstrijd plaats. Elke sporter die aan de wedstrijd deelneemt, van eender welke nationaliteit, kan voor een controle worden opgeroepen. De monsterneming van bloed of urine gebeurt op dezelfde manier als bij de controles buiten wedstrijdverband.

Shutterstock 174448655

Persoonlijke oproeping

Als je voor een dopingcontrole opgeroepen wordt, dan moet je zelf als eerste op de hoogte gebracht worden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het controleteam je niet kan vinden, zal een derde persoon betrokken worden. Meestal is het de controlearts zelf die je na de wedstrijd oproept, maar het kan ook iemand van het controleteam (bijvoorbeeld de dopingcontroleur of de toezichthouder) zijn.

Bij de oproeping moet de dopingcontroleur of de toezichthouder zijn/haar legitimatiekaart aan je voorleggen. Samen ondertekenen jullie de oproeping. Daarmee bevestig je dat je je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen het uur aanmeldt aan het dopingcontrolestation.

Vanaf het ogenblik van je persoonlijke oproep tot het beëindigen van de dopingcontrole blijf je onder permanent direct toezicht van de dopingcontroleur of chaperon. Dit wordt ‘chaperonnering’ genoemd.

Naargelang het soort wedstrijd (individuele sport, ploegsport of discipline) kan de manier van oproeping verschillen.

Oproeping bij ploegsporten

Na afloop van de wedstrijd worden de te controleren spelers door het controleteam op de hoogte gebracht van hun controle. Ze worden bij het verlaten van het terrein onmiddellijk naar de wachtruimte begeleid, waar ze onder permanent toezicht staan tot de dopingtest is afgelopen. Ze gaan dus niet eerst naar hun kleedkamer voor een nabespreking van de wedstrijd, zelfs al vraagt de coach dat expliciet.

Oproeping bij het wielrennen

Wielrenners worden op twee manieren opgeroepen voor dopingcontrole na een wedstrijd. Enerzijd worden ze persoonlijk opgeroepen door een chaperon. Anderzijds wordt er uiterlijk 15 minuten na de aankomst van de winnaar een aanplakbiljet opgehangen aan de aankomst of in de aankomstzone én aan het dopingcontrolestation. Op dat aanplakbiljet worden de te controleren renners via rugnummer, naam en/of behaalde plaats gepubliceerd.

De renner moet zich dan zo snel mogelijk naar het dopingstation begeven, ook als de chaperon hem/haar niet meteen terugvindt. Vaak worden de nummers en de namen van de voor dopingcontrole geselecteerde renners door de omroeper ter plaatse afgeroepen.

Oproeping bij bodybuilding

Ook bij bodybuilders verloopt de oproeping op twee manieren. Sporters die naar de dopingcontrole moeten, worden enerzijds persoonlijk opgeroepen door een chaperon. Anderzijds kunnen ze hun naam ook terugvinden op een aanplakbiljet dat ten laatste 15 minuten na de wedstrijd wordt opgehangen aan het podium en aan het dopingcontrolestation.

Nicolas Hoizey Lno6 Cxvxgo Unsplash Nicolas Hoizey Lno6 Cxvxgo Unsplash

Dopingcontrole mag het wedstrijdverloop niet hinderen

Het spreekt voor zich dat de oproeping en de controle het normale verloop van de wedstrijd niet mogen hinderen. Elk van deze gevallen is daarom een aanleiding om de dopingcontrole uit te stellen:

 

  • Je neemt deel aan een overwinningsceremonie.
  • Je moet je persverplichtingen nakomen.
  • Je neemt deel aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement.
  • Je bent nog aan je cooling down bezig.
  • Je hebt medische hulp nodig.

 

Zodra je bent opgeroepen, blijf je onder permanent visueel toezicht van een chaperon tot de dopingcontrole is uitgevoerd.

Uitstel voor de controle

Je kan ook vragen om de dopingtest even uit te stellen, bijvoorbeeld om een geldig identificatiebewijs met foto te halen of om een wettige vertegenwoordiger of begeleider naar keuze te halen. Je krijgt daarvoor een uur de tijd. Uitstel of niet, je blijft onder permanent visueel toezicht van een chaperon tot de dopingcontrole is uitgevoerd.

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden natuurlijk ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts. Niet kunnen plassen is echter geen reden om je niet op het overeengekomen uur aan te melden.

In uitzonderlijke gevallen en enkel als de controlearts je de toestemming geeft, mag je voor je dopingcontrole een douche nemen. Tijdens het douchen sta je onder toezicht van een chaperon en mag je ook geen zeep gebruiken (en uiteraard ook niet plassen).