Oproeping

Hoe verloopt de oproeping bij dopingcontroles buiten wedstrijdverband?

Controles buiten wedstrijdverband zijn voornamelijk voorbehouden voor elitesporters. Ze kunnen op elk ogenblik en op eender welke plek plaatsvinden, maar in de praktijk worden ze vooral tussen 6 uur ’s morgens en 11 uur ’s avonds georganiseerd om de rust van de sporters maximaal te respecteren.

De monsterneming van bloed of urine gebeurt op dezelfde manier als bij de controles in wedstrijdverband. Bij individuele sporten en ploegsporten is er een klein verschil in de oproepprocedure: meestal is het de controlearts zelf die de sporter oproept, maar bij ploegsporten kan het ook de toezichthouder/chaperon zijn.

Controles buiten wedstrijdverband vinden meestal plaats bij de sporter thuis, op hotel of tijdens een training

Vanaf het moment dat je als sporter door de controlearts of chaperon wordt opgeroepen tot het moment waarop de dopingtest is afgelopen, moet je onder visueel toezicht blijven van de controlearts of chaperon. Je hebt wel het recht om je trainingssessie eerst af te werken.

Je moet ook een oproeping ondertekenen.

Veel gestelde vragen over dopingcontroles buiten wedstrijdverband