De procedure van een dopingcontrole

Wat zijn je rechten tijdens een dopingcontrole?

Als sporter heb je tijdens dopingcontroles een aantal duidelijk vastgelegde rechten en plichten. Wist jij bijvoorbeeld dat je je kan laten vergezellen? Of dat je kan vragen om uitstel?

Shutterstock 254484379

Je mag iemand meebrengen naar de dopingcontrole

Wanneer je opgeroepen wordt voor een dopingcontrole, dan mag je alleen komen, maar dat hoeft niet. Je mag je laten vergezellen door een persoon naar keuze.

Ben je minderjarig? Dan mag je je laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder of voogd.

Je mag jouw opmerkingen noteren op het dopingformulier

Als je tijdens de dopingcontrole onregelmatigheden vaststelt m.b.t. de procedure dan moet je die op het dopingformulier zeker noteren.

Je mag uitstel vragen bij een controle binnen wedstrijdverband

Bij controles binnen wedstrijdverband mag je vragen om de staalname even uit te stellen, bijvoorbeeld om een identificatiebewijs met foto te halen of om je wettige vertegenwoordiger of begeleider erbij te halen. Je krijgt daarvoor een uur de tijd.

Ook als het normale wedstrijdverloop erom vraagt, kan je staalname uitgesteld worden. Dat is in deze gevallen:

  • Je neemt deel aan een overwinningsceremonie.
  • Je moet je persverplichtingen nakomen.
  • Je neemt deel aan andere wedstrijden binnen hetzelfde evenement.
  • Je bent aan je cooling down bezig
  • Je hebt medische hulp nodig

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden natuurlijk ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

Belangrijk om te weten: vanaf het moment dat je door de controlearts wordt opgeroepen tot het moment waarop de dopingtest is afgelopen, moet je onder permanent visueel toezicht blijven.

Je mag om uitstel vragen bij een controle buiten wedstrijdverband

Ook buiten wedstrijdverband mag je vragen om de staalname even uit te stellen, bijvoorbeeld om je trainingssessie af te werken, om een identificatiebewijs met foto te halen of om je wettige vertegenwoordiger of begeleider erbij te halen. Je krijgt daarvoor een uur de tijd. Ook als je medische hulp nodig hebt, kan je staalname uitgesteld worden.

Uitzonderlijke situaties die een uitstel rechtvaardigen, worden natuurlijk ook aanvaard door de verantwoordelijke controlearts.

Ook hier geldt: vanaf het moment dat je door de controlearts wordt opgeroepen tot het moment waarop de dopingtest is afgelopen, moet je onder permanent visueel toezicht blijven.

Je mag de controlearts de toegang tot je huis ontzeggen

De verantwoordelijke controlearts moet de onschendbaarheid van je privéwoning eerbiedigen. Dat wil zeggen dat je het recht hebt om de controlearts niet toe te laten tot je privéwoning. Als je van dat recht gebruikmaakt, dan moet de controle elders plaatsvinden, bijvoorbeeld in een mobiel dopingcontrolestation of bij een arts of in een ziekenhuis in de buurt. 

De regel dat je onder permanent visueel toezicht van de dopingcontroleur of chaperon moet staan tot de dopingcontrole is afgerond, blijft overeind. Je kan dus gevraagd worden om de verplaatsing naar het dopingcontrolestation in de auto van de controlearts te maken.

NADO Vlaanderen gebruikt cookies om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren. Voor welke cookies geef je je toestemming? Lees ons cookiebeleid

Bewaar mijn keuze