2021

Wat is nieuw op de Dopinglijst 2022

16 november 2021

Shutterstock 1725872482

Vanaf 1 januari 2022 wordt de nieuwe WADA-lijst van kracht. Een belangrijke impact is er onder meer voor de toediening van glucocorticoïden binnen wedstrijdverband.

Glucocorticoïden

Vanaf 1 januari 2022 zijn glucocorticoïden verboden tijdens de in-competitieperiode als zij op volgende wijzen worden toegediend of ingenomen:

  1. Alle soorten van lokale injecties
  2. Oraal
  3. Rectaal

De in-competitieperiode start om 23:59u van de dag die voorafgaat aan de dag van de wedstrijd. Het gebruik van glucocorticoïden via een verboden toedieningswijze tijdens de in-competitieperiode vereist een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN).

Volgende toedieningswijzen zijn wel toegelaten tijdens de in-competitieperiode in normale therapeutische dosis: intranasaal, oftalmologisch, perianaal, dermaal, in het tandkanaal en via inhalatie.

Alle toedieningsvormen van glucocorticoïden zijn toegelaten tijdens de buiten-competitieperiode.

Washout-periode

Na toediening van glucocorticoïden kunnen nog gedurende langere tijd (dagen tot weken) urinaire concentraties van de toegediende stof bereikt worden die aanleiding kunnen geven tot een afwijkend resultaat bij de dopingcontrole. In onderstaande tabel staan de washout-periodes weergegeven voor de verschillende toedieningsvormen en verschillende corticoïden:

 

Toedieningswijze

Soort glucocorticoïd

Detectietijd

Oraal

Alle glucocorticoïden

3 dagen

Uitgezonderd: triamcinolonacetonide

30 dagen

Intramusculair

Betamethason; dexamethason;  methylprednisolon

5 dagen

Prednisolon; prednison

10 dagen

Triamcinolonacetonide

60 dagen

Lokale injecties (o.a. peri-articulair, intra-articulair, peritendineus en intratendineus)

Alle glucocorticoïden

3 dagen

Uitgezonderd: triamcinolonacetonide; prednisolon; prednison

10 dagen

 

Om het risico op een afwijkend resultaat te verminderen, houden de sporter en de behandelende arts rekening met bovenvermelde washout-periodes. Als een glucocorticoïd binnen deze washout-periode moet toegediend of ingenomen worden, is een TTN nodig.

Opgelet! Bij een periarticulaire of intra-articulaire toediening kan soms ongewild ook een intramusculaire toediening gebeuren. Hou dan rekening met de washout-periode van een intramusculaire toediening.

Een TTN kan ook steeds retroactief aangevraagd worden als de toediening in de buiten-competitieperiode gebeurde. Dit houdt natuurlijk als risico in dat deze aanvraag kan geweigerd worden en de zaak dus via de disciplinaire weg verder zal behandeld worden. Vraag dus indien mogelijk steeds proactief een TTN aan. Krijgt de sporter een TTN toegekend, dan kan hij/zij zonder problemen starten aan de wedstrijd. Bij een weigering kan de sporter niet deelnemen aan de wedstrijd zonder een dopingovertreding te begaan.

Salbutamol

Salbutamol was tot 2022 toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 800 microgram per 12 uur. Per 1 januari 2022 wordt dit 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.

BPC-157

BPC-157 staat op de Dopinglijst 2022 expliciet genoemd als verboden onder de categorie Niet-erkende stoffen. Dit zijn stoffen die nog niet op de markt zijn.

Osilodrostat

Osilodrostat (CYP11B1 remmer) valt onder de categorie Anabolen en is door WADA op de verboden lijst gezet omdat het de testosteronwaarden verhoogt.

Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon

Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon zijn toegevoegd als voorbeelden van verboden groeihormoonanalogen.

 

 

Naar het nieuwsoverzicht