2022

2021 was een kanteljaar voor NADO Vlaanderen

28 april 2022

Shutterstock 1124867465

In de eerste plaats door de nasleep van COVID, die al een heel sterke invloed had op het werkjaar 2020, maar waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar waren. NADO Vlaanderen is desondanks steeds sterk aanwezig gebleven op het terrein, getuige daarvan de statistieken van uitgevoerde monsternemingen die weer op het niveau zijn gebracht van de jaren voor de COVID-crisis die ons in 2020 en 2021 voor enorme uitdagingen stelde.

Het was bovendien ook een ‘uitgesteld’ Olympisch jaar, wat eveneens een bijkomende inspanning heeft gevraagd op het vlak van organiseren en coördineren van voorafgaandelijke dopingcontroles bij onze elitesporters. Daarenboven werden heel wat controles uitgevoerd in opdracht van enkele grote internationale sportfederaties.

Enkel de controles in de fitness-sector zijn o.a. door het langdurig sluiten van de fitnesscentra nog niet op het peil van voordien, maar ook daar zal NADO Vlaanderen de inspanningen opnieuw opdrijven, om ook in dat segment van de georganiseerde sport de boodschap uit te dragen dat doping geen plaats heeft in een gezonde en faire sportbeleving.

Maar 2021 heeft NADO Vlaanderen ook als organisatie voor uitdagingen gesteld, binnen een geest van continuïteit en vernieuwing.

De regelgeving is noodzakelijkerwijze aangepast aan de hernieuwde Code van het WADA. Hoewel de wijzigingen vooral continuïteit beoogt met het bestaande kader, heeft het toch aanzienlijke inspanningen gevraagd om het kader aan te passen, waarbij het evenwicht en de specifieke omstandigheden van het werkveld binnen Vlaanderen niet uit het oog zijn verloren.

De inspanningen voor preventie zijn in 2021 gevoelig opgedreven, iets wat zich in 2022 alleen nog verder zal ontwikkelen. De nieuwe website van NADO Vlaanderen is intussen ingeburgerd, maar NADO Vlaanderen wil zich ook actief richten op het informeren en opleiden van onze elitesporters en breedtesporters, via een actief preventiebeleid.

Daarnaast blijft NADO Vlaanderen ook inzetten op de nodige informatisering, die moet toelaten nog performanter te gaan werken.

Ook dit jaarverslag bevat enkele nieuwigheden. Waar NADO Vlaanderen in het verleden de rapportering vooral toespitste op de cijfers en de resultaten van dopingcontroles en de vastgestelde afwijkingen, zijn in het weliswaar bescheiden verslag over het werkjaar 2021 meerdere zaken toegevoegd. De resultaten van de dopingcontroles zelf, zijn aangevuld met kernstatistieken inzake het opstarten van vervolging, wat een meer genuanceerd maar tegelijk ook vollediger beeld geeft. Daarnaast bevat de rapportering ook bijkomende gegevens over Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak (TTN’s) en preventie.

In 2022 zal NADO Vlaanderen blijven werken aan vernieuwing en vooruitgang, als betrouwbare en solide partner in de mondiale strijd tegen doping, onder het stevige motto van “Samen voor een  dopingvrij Vlaanderen!”.

Lees meer in ons jaarrapport en consulteer onze statistieken van de dopingcontroles.

Naar het nieuwsoverzicht

NADO Vlaanderen gebruikt cookies om je surfervaring te vergemakkelijken en de website te verbeteren. Voor welke cookies geef je je toestemming? Lees ons cookiebeleid

Bewaar mijn keuze