2023

2022, een jaar van continuïteit voor NADO Vlaanderen

15 mei 2023

Shutterstock 1124867465

NADO Vlaanderen heeft zich in 2022 verder ingezet voor een dopingvrije sport. In het
jaarverslag rapporteert NADO Vlaanderen over de uitvoering van het antidopingbeleid,
dat meerdere facetten omvat. NADO Vlaanderen heeft gegevens over alle kernactiviteiten
opgenomen in het verslag.


Uiteraard neemt traditiegetrouw het programma van dopingtests een belangrijke plaats
in. De focus ligt daarbij op de dopingcontroles bij elitesporters, hoofdzakelijk buiten
wedstrijdverband en tevens binnen wedstrijdverband. Maar ook de breedtesporters
maken deel uit van het spreidingsplan van NADO Vlaanderen wat betreft de controles
binnen wedstrijdverband. Controles in fitnesscentra krijgen een eigen plaats in het
jaarverslag, omdat het activiteiten zijn die kaderen in een gezonde sportbeleving en om
die reden afzonderlijk worden gerapporteerd buiten de activiteiten die onder de WADA-code vallen. Het blijft niettemin een plaats hebben in het antidopingbeleid in Vlaanderen,
die alle sportbeleving dopingvrij wil houden.


In totaal nam NADO Vlaanderen 1844 monsters af bij sporters, waarvan 1020 buiten
wedstrijdverband en 824 binnen wedstrijdverband. De meest gecontroleerde sport was
wielrennen (wegwielrennen, veldrijden en baanwielrennen inbegrepen), gevolgd door
atletiek (veldlopen, outdoor en indoor), voetbal, basketbal en triatlon (met inbegrip van
duatlon). 24 monsters leverden een positief resultaat op, wat resulteert in een percentage
van 1,30%. Van die 24 positieve monsters resulteerden 11 gevallen in het openen van een
disciplinair dossier, allen vastgesteld bij breedtesporters binnen wedstrijdverband, wat
overeenkomt met 0,60% dopingpraktijken in relatie tot het aantal afgenomen monsters.
In vijf gevallen ging het om stoffen die ook als recreatieve drugs zijn te beschouwen. De
cijfers en percentages liggen in lijn met de voorbije jaren. Wegens het relatief laag aantal
gevallen, kan moeilijk een tendens worden bepaald. Wel is zo dat in het boksen de meeste
disciplinaire dossiers zijn geopend voor dopingpraktijken.


Van in totaal 32 gerichte monsternemingen in fitnesscentra, werden 8 sporters positief
bevonden. Dat komt overeen met 25%, wat ook voor die cijfers erop wijst dat het aantal
positieve resultaten constant blijft.


NADO Vlaanderen heeft over het jaar 2022 een geregistreerde doelgroep aangehouden
waarvan het aantal sporters per kwartaal fluctueerde rond de 95 individuele sporters. In
totaal zijn 155 elitesporters een deel van het jaar of het volledige jaar aan de verplichting
onderworpen om verblijfsgegevens in te dienen. Sporters in wielrennen vormden de
grootste groep (54), ondanks het feit dat de meeste profrenners al rechtstreeks tot de
internationale doelgroep behoren. Ook in atletiek (27) werden een aanzienlijk aantal
elitesporters in de doelgroep opgenomen.


Verder zijn cijfers gerapporteerd over het aantal inbreuken op de verblijfsgegevens, aantal
aanvragen en toegestane Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, ontvangen
meldingen van vermoedelijke dopingpraktijken, en van de inspanningen die zijn geleverd
voor de preventie van dopingpraktijken en de antidoping-educatie.

 

Lees ook ons volledig jaarrapport en bekijk onze statistieken.

Naar het nieuwsoverzicht