2023

Wat is nieuw op de Dopinglijst 2024?

06 oktober 2023

Shutterstock 298303490

Op 22 september 2023 heeft het WADA de gewijzigde Verboden Lijst goedgekeurd die vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn. De Lijst zal voor alle sporten onder de toepassing van de WADA-Code van kracht zijn, net als onder het Antidopingdecreet.

De belangrijkste wijziging is het verbod van gebruik binnen wedstrijdverband van Tramadol. De stof is verboden binnen wedstrijdverband en mag niet meer aangetroffen worden in een urinestaal dat binnen wedstrijd is afgenomen. Geneesmiddelen die de stof bevatten, kunnen verschillen in merknaam (Tramadol, Tradonal, Contramal…).Gebruik buiten wedstrijdverband blijft toegelaten, maar 24u voor de start van de ‘binnen wedstrijd-periode’ (middernacht van de wedstrijddag) wordt afgeraden nog Tramadol te gebruiken, gezien dit kan leiden tot een positief staal bij een wedstrijdcontrole. Indien dit 24u voor de wedstrijd medisch gezien aangewezen is, dient een TTN aangevraagd te worden (elitesporters) of kan een retroactieve TTN nodig zijn.

 

Een andere wijziging is dat het doneren van plasma of componenten van plasma via plasmaferese in een geregistreerd afnamecentrum niet langer verboden is onder het verbod om bloed of delen van bloed toe te dienen of te herintroduceren in het bloed. Voor de duidelijkheid: het doneren van volledig bloed is geen verboden methode, en dus toegelaten, maar moet gemeld worden bij een dopingcontrole middels bloedafname.

De andere wijzigingen zijn eerder van detailmatige en technische aard, en hebben vooral betrekking op de positie op de lijst en de voorbeelden van stoffen die op de lijst zelf zijn opgenomen.

Een volledige toelichting is hier te vinden.

Hoewel deze verboden lijst nog moet geïmplementeerd worden via ministerieel besluit, is het aangeraden dat sporters al met de wijzigingen rekening houden van de Verboden Lijst 2024.

Naar het nieuwsoverzicht