2023

Raad van Europa op bezoek bij Nado Vlaanderen

17 februari 2023

Rve

De strijd tegen doping in de sport is een mondiaal verhaal waarbij er wordt samengewerkt over de sport- en landgrenzen heen. In dat kader kwam het monitoringscomité van de Raad van Europa begin januari de conformiteit van het Belgisch antidopingbeleid met de Anti-Doping Conventie van 1989 evalueren. Het comité bestond uit vijf internationale experten op vlak van antidoping en een waarnemer van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Het evaluatiebezoek was gespreid over drie dagen waarbij telkens verschillende actoren in het Belgisch antidopingbeleid hun rol en activiteiten kwamen toelichten.

Alle actoren op vlak van antidoping in België, waaronder de vier Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO), de ministeries van sport, het BOIC en het gerenommeerde dopinglaboratorium DoCoLab hebben drie dagen lang hun rol in het Belgisch antidopingbeleid toegelicht. Met succes want aan het einde van de rit volgde een eerste, overwegend positieve evaluatie door het monitoringscomité. Een mooie erkenning voor de vele inspanningen die elke dag opnieuw worden geleverd in het streven naar een dopingvrije sport!

Op de eerste dag werd het monitoringscomité ontvangen door de vier Nationale Anti-Doping Organisaties in België. Gelet op de specifieke staatsstructuur, is België immers het enige land ter wereld met meerdere NADO’s, namelijk NADO Vlaanderen (Vlaamse gemeenschap), ONAD Wallonie-Bruxelles (Franse gemeenschap),  NADO Ostbelgien (Duitstalige gemeenschap) en ONAD CCC (gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van Brussel). Tussen deze vier NADOs bestaat er echter wel een goede samenwerking om tot een geharmoniseerd en gecoördineerd antidopingbeleid in België te komen. Het is dan ook die samenwerking die in eerste instantie werd toegelicht. Nadien gaven elk van de NADO’s meer uitleg bij hun specifieke structuur, werking en organisatie.

De tweede dag stond in het teken van de samenwerking tussen de NADO’s en externe partners zoals het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), de nationale sportfederaties waaronder de Koninklijke Belgische Hockey- en Wielrijdersbond, het dopinglaboratorium DoCoLab in Gent, de FOD Volksgezondheid en Fitness.be.

Op de derde en laatste dag stond een overleg met de verschillende ‘ministeries van sport’ op de planning waarbij tevens de drie gemeenschapsministers van Sport verantwoordelijk voor het antidopingbeleid (Glatigny-FG, Weckmans-DG en Weyts-VlG) present tekenden. Daarnaast werd ook de werking en de structuur van de disciplinaire organen binnen de verschillende gemeenschappen toegelicht. Als afsluiter werd meer duiding gegeven bij de samenwerking tussen de NADO’s en het openbaar ministerie, de federale politie, het FAGG, het FAVV en de Douane.

Na drie intensieve, maar vooral constructieve dagen volgde een eerste, overwegend positieve, evaluatie door het monitoringscomité. In de loop van volgende maanden zal het definitieve rapport worden gepubliceerd dat ons meer inzicht zal geven in onze verbeteringspunten om zo te komen tot een nog efficiënter antidopingbeleid in België.

We wensen alvast iedereen te bedanken die zeer geëngageerd deze visitatie tot een succes heeft gebracht.

Naar het nieuwsoverzicht