2024

Jaarverslag 2023

02 mei 2024

Shutterstock 1124867465

In dit jaarverslag rapporteert NADO Vlaanderen over de uitvoering van het
antidopingbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in 2023.

In het werkingsjaar 2023 nam NADO Vlaanderen 1920 monsters af bij competitieve
sporters, waarvan 1017 binnen wedstrijdverband en 903 wedstrijdverband. De meest
gecontroleerde sport was wielrennen (wegwielrennen, veldrijden en baanwielrennen
inbegrepen), gevolgd door atletiek (outdoor, met inbegrip van veldlopen, en indoor),
voetbal, basketbal en triatlon, met inbegrip van duatlon).

22 monsters leverden een positief resultaat op, wat resulteert in een percentage van 1,15%.
Van die 22 positieve monsters resulteerden 15 gevallen in het openen van een disciplinair
dossier, wat overeenkomt met 0,78% dopingpraktijken in relatie tot het aantal afgenomen
monsters. In zes gevallen ging het om stoffen die ook als recreatieve drugs zijn te
beschouwen. De cijfers en percentages liggen in lijn met de voorbije jaren. Wegens het
relatief laag aantal gevallen, kan moeilijk een tendens worden bepaald. De sporten met
relatief hoge percentages, zijn te verklaren door het beperkt aantal testen in die sport in
verhouding tot de positieve vaststellingen.

De resultaten van controles in fitness-centra vallen buiten het reguliere programma dat
onderworpen is aan het WADA. Van in totaal 53 gerichte monsternemingen in
fitnesscentra, werden 19 positieve en 4 atypische resultaten gerapporteerd. In totaal
testten dus 23 sporters positief bevonden en 22 daarvan vervolgd voor een
dopingpraktijk. Dat komt overeen met 41% van de gecontroleerde sporters bij wie een
dopingpraktijk werd vastgesteld. Dat is deels te verklaren door de gerichte aanpak, maar
de vaststelling is dat het percentage daar veel hoger ligt dan bij de competitiesport.
NADO Vlaanderen heeft in 2023 een geregistreerde doelgroep aangehouden waarvan het
aantal individuele sporters per kwartaal varieerde van 103 tot 110. In totaal zijn 127
elitesporters een deel van het jaar of het volledige jaar aan
verblijfsgegevensverplichtingen onderworpen. Het merendeel van de elitesporters kwam
uit het wielrennen (67), gevolgd door atletiek (25).

Verder zijn cijfers gerapporteerd over het aantal inbreuken op de verblijfsgegevens, aantal
aanvragen en toegestane Toestemmingen wegens Therapeutische Noodzaak, ontvangen
meldingen van vermoedelijke dopingpraktijken, en van de inspanningen die zijn geleverd
voor de preventie van dopingpraktijken en de antidoping-educatie.

Lees hier ook ons volledig jaarverslag

Naar het nieuwsoverzicht