Elitesporters

Wanneer ben je een elitesporter?

De term elitesporter mag je niet verwarren met het statuut van topsporter. Of je elitesporter bent of niet, heeft immers niets te maken met financiële ondersteuning of erkenning van je sport.

Shutterstock 228879151

Het statuut van elitesporter wordt bepaald door een handvol criteria in de antidopingwetgeving. Voldoe je aan die criteria, dan word je daarvan met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht. Binnen het statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen elitesporters van nationaal niveau en elitesporters van internationaal niveau.

Elitesporter van internationaal niveau

Je bent elitesporter van internationaal niveau als je voldoet aan de criteria van je internationale federatie. Die verschillen van federatie tot federatie. In sommige gevallen moet je deel uitmaken van de top 50 van de wereldranglijst. Anderen zijn strenger en vragen een plek in de top 10. Bovendien stelt niet elke internationale federatie zulke criteria op.

Ben je een elitesporter van internationaal niveau, dan word je daarvan op de hoogte gebracht door je internationale federatie. Die vertelt je ook welke je verplichtingen zijn (verblijfsgegevens, TTN-aanvragen) en ze volgt je op in de navolging ervan.

Ook als je niet bent opgenomen in een geregistreerde doelgroep van een internationale federatie, kan je door deelname aan een internationale wedstrijd als elitesporter van internationaal niveau worden beschouwd voor die wedstrijd op de internationale kalender. Dat houdt in dat je ook bepaalde verplichtingen moet volgen, zoals het beschikken over een TTN van de internationale federatie, of het laten erkennen van de TTN van NADO Vlaanderen door de internationale federatie.

Overtredingen die worden vastgesteld als je als elitesporter van internationaal niveau bent aangeschreven door de federatie, of als je deelneemt aan internationale wedstrijden waardoor je voor die wedstrijd als internationale elitesporter wordt aanzien, vallen onder de bevoegdheid van de internationale federatie.

 

Elitesporter van nationaal niveau

Je bent elitesporter van nationaal niveau als je beantwoordt aan de criteria van het Antidopingsdecreet op voorwaarde dat je niet door de internationale federatie als elitesporter van het internationaal niveau bent gekwalificeerd.

Let wel: je kan ook enkel en alleen voor een bepaalde wedstrijd waaraan je deelneemt, en dus ook voor dopingcontroles die tijdens die wedstrijden worden afgenomen, beschouwd worden als elitesporter van internationaal niveau. Dat betekent dat je voor deelname aan die internationale wedstrijd ook een TTN moet hebben die geldig is op internationaal niveau

Binnen de elitesporters van nationaal niveau wordt nog een onderverdeling gemaakt:

  1. elitesporters die tot de nationale geregistreerde doelgroep (RTP) behoren en daarom verblijfsgegevens moeten invullen, en
  2. elitesporters in ploegsporten van wie verblijfsgegevens op basis van teamactiviteiten worden vereist, en
  3. elitesporters die niet tot de RTP behoren en dus geen verblijfsgegevens moeten invullen.

Of je deel uitmaakt van de nationale geregistreerde doelgroep, dat hangt in de eerste plaats af van de ‘dopinggevoeligheid’ van je sport en/of het belang van je sport, maar het kan ook bepaald worden op basis van andere informatie of precedenten. De uiteindelijke beslissing over je statuut gebeurt steeds in samenspraak tussen je federatie en NADO Vlaanderen.

Alle elitesporters van nationaal niveau worden door NADO Vlaanderen van hun verplichtingen (al dan niet verblijfsgegevens, controles, TTN-aanvragen) op de hoogte gebracht. Ze worden ook door NADO Vlaanderen opgevolgd. Eventuele disciplinaire maatregelen vallen onder de bevoegdheid van NADO Vlaanderen en komen voor het Vlaams Sport Tribunaal. 

Veel gestelde vragen