Rechten en plichten voor sporters

Beschermd statuut voor minderjarige sporters

Als minderjarige heb je in de sport een beschermd statuut. Dat wil echter niet zeggen dat je je niet aan dezelfde regels moet houden. In de antidopingwetgeving wordt de bescherming als minderjarige voornamelijk vertaald in lichtere bestraffingen bij inbreuken of in mogelijk verminderde aansprakelijkheid bij de beoordeling ervan. Bovendien heb je als minderjarige sowieso het recht om je bij de dopingcontrole te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

Shutterstock 52426492 (2)

Wanneer ben je beschermd?

Je bent als minderjarige een beschermd persoon als je...

  • ... jonger bent dan 16 jaar.
  • ... jonger bent dan 18 jaar en niet opgenomen bent in een geregistreerde doelgroep (RTP). Je hebt ook nog nooit deelgenomen aan een internationaal evenement in de open categorie (zonder beperking van leeftijd).

Wat zijn je rechten tijdens een controle?

Als sporter heb je tijdens dopingcontroles een aantal duidelijk vastgelegde rechten en plichten. Wist jij bijvoorbeeld dat je je kan laten vergezellen? Of dat je kan vragen om uitstel?

Lees meer

Moet je als minderjarige sporter een TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) aanvragen?

Ook als minderjarige sporter heb je een TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) nodig voor het gebruik van stoffen of geneesmiddellen op de verboden lijst. Ben je jonger dan 16 jaar, dan kan je die na een positieve dopingtest retroactief aanvragen.