TTN
Shutterstock 1116167936

Waar moet je op letten bij de aanvraag van een TTN?

Vier zaken waar je rekening mee moet houden

  1. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen. Laat ze altijd voorschrijven door een arts.
  2. Spreek met je arts voor je een behandeling start en laat hem/haar weten dat je sport (en dus op dopinggebruik gecontroleerd kan worden). Vraag je arts om geneesmiddelen voor te schrijven die geen stof bevatten die op de verboden lijst staan.
  3. Als je een TTN aanvraagt, zorg er dan voor dat het aanvraagformulier  volledig en duidelijk leesbaar is ingevuld en dat de nodige ondersteunende documenten aanwezig zijn. Onze checklists kunnen je hierbij helpen.
  4. Laat tijdens een eventuele dopingcontrole alle recent genomen geneesmiddelen noteren op het dopingcontroleformulier. Als je een TTN gekregen hebt, laat dat ook noteren op het dopingcontroleformulier.

Bezorg je ingevulde aanvraag aan Nado Vlaanderen. Dat mag per e-mail (ttn@nado.vlaanderen) of per post (NADO Vlaanderen, TTN-commissie, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel).

Algemene procedure

Een TTN aanvragen is niet altijd vanzelfsprekend en dat heeft veel te maken met het feit dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Lees daarom in dit overzicht alles wat je moet weten over de mogelijke scenario's en vooral het wie, wanneer en hoe van deze procedure.

TTN-beleid mbt glucocorticoïden

 

De toediening van glucocorticoïden is niet altijd evident en willen we daarom ook graag extra toelichten. De beslissingsboom voor toediening hebben we visueel in een flyer voorgesteld. Het beleid zelf lichten we toe in een apart  document, net zoals we in een volgend document een aantal vragen en cases voorstellen.

Checklists

Deze checklists dienen als hulpmiddel voor de atleet en zijn/haar arts om een TTN-aanvraag zo volledig mogelijk in te dienen. Hoe vollediger een TTN-aanvraag is, hoe juister de TTN-commissie kan oordelen of er aan de criteria is voldaan. Belangrijk hierbij is dat:

  • Een volledige TTN-aanvraag naast een volledig ingevuld TTN-aanvraagformulier OOK de nodige ondersteunende documenten (medische verslagen) omvat.
  • Een volledige TTN-aanvraag NIET garandeert dat er een TTN wordt toegekend. Dat hangt af of er is voldaan aan de criteria.