Home

Wie zoekt die vindt

Wanneer moet je een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) aanvragen?

Blessure? Ziekte? Allergie? Aandoening? Heel wat geneesmiddelen bevatten stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingtest. Het kan zijn dat je arts geen dopingvrij geneesmiddel vindt om je te behandelen. In dat geval kan of moet je samen met je arts een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak of TTN aanvragen.

Lees meer

TTN aanvragen voor breedtesporters

Als breedtesporter kun je wachten tot je gecontroleerd wordt om een TTN aan te vragen.

Lees meer

TTN aanvragen voor elitesporters

Ben je een elitesporter, dan moet je op voorhand (proactief) een TTN aanvragen als je een geneesmiddel met een verboden stof wordt voorgeschreven. 

Lees meer

Waar moet je op letten bij de aanvraag van een TTN?

Bij een TTN-aanvraag komt heel wat kijken. Via onze checklists kun je controleren of je aanvraag volledig is.

Lees meer

Beschermd statuut voor minderjarige sporters

Als minderjarige heb je in de sport een beschermd statuut. Dat wil echter niet zeggen dat je je niet aan dezelfde regels moet houden. In de antidopingwetgeving wordt de bescherming als minderjarige voornamelijk vertaald in lichtere bestraffingen bij inbreuken of in mogelijk verminderde aansprakelijkheid bij de beoordeling ervan. Bovendien heb je als minderjarige sowieso het recht om je bij de dopingcontrole te laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd).

Lees meer

Specifieke antidopingregels voor breedtesporters

Als je een sport beoefent in georganiseerd verband, maar geen elitesporter bent, dan word je een breedtesporter genoemd. 

Lees meer

Bèta-2 agonisten

De bèta-2 agonisten vormen een aparte groep op de dopinglijst. In de geneeskunde worden ze gebruikt voor de behandeling van astma en andere luchtwegaandoeningen. Ze zorgen namelijk voor verwijding van de luchtwegen en ontspanning van het spierweefsel in de longen, waardoor de longblaasjes verder open staan. Bovendien stimuleren ze het centrale zenuwstelsel: ze zorgen voor een hogere hartslag en een snellere stofwisseling.

Lees meer

Dopinglijst 2023

Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe dopinglijst in werking. Dit jaar gaat het enkel om relatief kleine wijzigingen ten opzichte van de dopinglijst 2022.

Lees meer

Urinecontrole? Aan deze procedure mag je je verwachten.

Word je opgeroepen voor een urinecontrole? Meld je dan ten laatste op het uur dat vermeld staat op de oproeping aan in het dopingcontrolestation. Als je de controle weigert of ontwijkt of je kan zonder duidelijke verantwoording geen staal voorleggen, dan wordt dat gezien als een dopingpraktijk.

Lees meer

Hoe verloopt de oproeping bij dopingcontroles in wedstrijdverband?

Controles in wedstrijdverband vinden meestal onmiddellijk na een wedstrijd plaats. Elke sporter die aan de wedstrijd deelneemt, van eender welke nationaliteit, kan voor een controle worden opgeroepen. De monsterneming van bloed of urine gebeurt op dezelfde manier als bij de controles buiten wedstrijdverband.

Lees meer